Wetgeving

Belangrijkste wetswijzigingen arbo 2017

In 2017 gaan een aantal HR-wetten veranderen. Voor HR-medewerkers is het van belang om elk jaar te kijken naar wat er gaan veranderen in hun vak. Maar ook voor kleine ondernemers, zonder HR-afdeling, is het erg belangrijk om te weten wat er gaat veranderen zodat u geen risico loopt op sancties. Om u hierbij te helpen, vindt u hieronder de de belangrijkste wijzigingen.

De loonsanctie wordt beperkt

De Wet Verbetering Poortwachter verplicht zowel werkgever als werknemer om samen te zorgen voor de re-integratie van de zieke medewerker. Dit kan zowel binnen als buiten de organisatie. Als dit binnen de organisatie niet mogelijk is, dan moet de werkgever bemiddelen naar een functie bij een andere werkgever.
Wanneer de werkgever hier onvoldoende voor gedaan heeft, dan wordt door het UWV een loonsanctie opgelegd. De zieke werknemer krijgt nog een 3e jaar het loon doorbetaald. Dit gebeurt ook als de werkgever niet of te laat is begonnen met het zoeken naar een nieuwe functie voor de werknemer.
Het aantal plichten en risico’s bij zieke werknemers maakt het voor werkgevers steeds moeilijker, waardoor zij terughoudender zijn bij het aannemen van personeel.
Om dit tegen te gaan wordt, de wet aangepast. De werknemer en werkgever maken nu samen een plan van aanpak en zij bepalen samen (met advies van de bedrijfsarts) of en hoe er gezocht wordt naar een nieuwe functie. Dit leggen zijn in het plan van aanpak vast. Het UWV toetst daarbij alleen of het re-integratie traject is uitgevoerd conform het plan van aanpak. Er wordt vertrouwd op het inzicht van de werkgever, werknemer en vooral de bedrijfsarts

Transitievergoeding na twee jaar ziekte vervalt mogelijk

Werkgevers betalen bij langdurig arbeidsongeschikte werknemers twee jaar het loon door. Als het contract dan eindigt, hebben werknemers volgens de wet recht op een transitievergoeding. Dit is eigenlijk best vreemd, gezien de werkgevers al twee jaar betalen voor een zieke medewerker, en kosten maken voor het re-integratietraject.
Om werkgevers tegemoet te komen, worden zijn volgens een nieuwe regeling gecompenseerd voor de kosten bij het ontslag na 2 jaar ziekte. De zieke medewerker ontvangt dus nog steeds de transitievergoeding. Alle werkgevers krijgen een (awf-)premieheffing en dragen samen de kosten voor deze compensatie.

Verplicht basis arbo-contract

Vanaf 1 januari is het verlicht om voor de arbodienstverlening een basiscontract te hebben. Aanvullende contracten zijn een eigen keuze en mag altijd nog. Maar het basis contract is verplicht.
U hoeft geen contract met een arbodienst aan te gaan. Wel moet u een contract hebben met een bedrijfsarts.
De rol van de arts is adviserend en helpt de werkgever in de begeleiding van de werknemers. U mag altijd nog een arbodienst of casemanager aannemen, daar bent u vrij in. Maar heeft u in 2017 nog geen contract met een bedrijfsarts? Dan kunt u een hoge boete oplopen.

Deel dit artikel: