Bedrijven

Verzeker je bedrijf tegen gevolgen van cybercrime

Cybercrime

Je kunt er de afgelopen dagen niet omheen: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf 25 mei 2018 is in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving van kracht. De dataverantwoordelijkheid voor ondernemers neemt hiermee enorm toe. Met boetes als gevolg als je niet aan de wetgeving voldoet.

Er wordt steeds meer online met privacygevoelige informatie gewerkt. Namen, adressen en telefoonnummers zijn voor de hand liggend maar ook financiële gegevens en persoonlijke gegevens over ras, godsdienst of gezondheid worden online opgeslagen. Deze laatste zijn extra privacygevoelig. Logisch dus dat er strenger gecontroleerd gaat worden op naleving van de privacywet om misbruik van persoonlijke gegevens te voorkomen.

Veilig met data omgaan

Om data te beschermen kun je een aantal dingen doen, waaronder:

  • Gebruik encryptie voor digitale gegevens zodat deze niet zijn te herleiden naar een persoon en onleesbaar zijn voor onbevoegden.
  • Maak gebruik van goede en up-to-date beveiligingssoftware.
  • Maak je privacyverklaring en verwerkersovereenkomst compleet.
  • Ga zorgvuldig om met inloggegevens en wachtwoorden.

Slachtoffer van cybercrime

Toch kan het (helaas) gebeuren dat, ondanks al je voorzorgsmaatregelen, er iets mis gaat. Wanneer je slachtoffer wordt van cybercriminaliteit kun je op verschillende manieren schade voor je onderneming ondervinden. Bijvoorbeeld bedrijfsschade door stilstand van machines en/of je website/webshop of er wordt ransom (losgeld) geëist. Door een datalek kan ook je goede naam worden beschadigd, je klanten verliezen vertrouwen of kunnen zelfs een claim indienen.

Dataverzekering afsluiten

Er blijven dus onvoorziene omstandigheden. Daarom is het verstandig om je in je online bedrijfsrisico’s te verdiepen of je te laten informeren door experts. Er zijn inmiddels goede verzekeringen tegen cybercrime met een uitgebreid responsplan om jou te ontzorgen en eventuele schade te minimaliseren. Omdat het een vrij nieuwe branche is zijn de premies (nog) betaalbaar. Nu is dus een slim moment om een dataverzekering af te sluiten.

Deel dit artikel: